ARTEX

Projekt ”ARTEX” namijenjen je mladima, s ciljem njihova aktivnog sudjelovanja u društvu, promoviranja važnosti cjeloživotnog obrazovanja i rada na sebi te osnaživanja studenata pomagačkih profesija. Naglasak je stavljen na studente koji bi, zbog specifičnosti svog zanimanja, u budućnosti mogli raditi s djecom i mladima. Projektom želimo obogatiti sadržaje i aktivnosti koji se nude studentima te doprinijeti razvoju potencijala, vještina i znanja u području korištenja art i ekspresivnih tehnika u osobnom kontekstu, ali i u budućem poslovnom životu.

„ARTEX“ nudi mogućnost stjecanja uvida u art/ekspresivne tehnike izražavanja i podučavanja kroz iskustvene radionice art terapije, muzikoterapije, terapije pokretom i plesom, dramskih tehnika, mindfulnessa i aikida.