27/12/2017

JOGA ZA DJECU I RODITELJE

Tjelesna neaktivnost predstavlja značajan zdravstveni, ali isto tako sve više i društveni problem današnjice. Jedan od većih zdravstvenih problema s kojim se danas susreću djeca osnovnoškolske […]
29/11/2017

BEZ KLJUČIĆA OKO VRATA

Besplatan program dnevnog boravka za učenike osnovnih škola  
28/11/2017

Bez ključića oko vrata

„Bez ključića oko vrata“ je preventivni program kojim se pruža kontinuirana organizirana skrb za djecu prije ili nakon redovne nastave, a s ciljem prevencije neprihvatljivih oblika […]
28/11/2017

Dječji edukativni centar “Mala sova”

Dječji edukativni centar Mala sova osnovan je s idejom da bude mjesto gdje djeca koja polaze prva 4 razreda osnovnih škola mogu doći nakon (ili prije) […]