JOGA ZA DJECU I RODITELJE

Tjelesna neaktivnost predstavlja značajan zdravstveni, ali isto tako sve više i društveni problem današnjice. Jedan od većih zdravstvenih problema s kojim se danas susreću djeca osnovnoškolske dobi je nepravilno držanje kralježnice. Glavni razlozi za to su premalo kretanja te dugotrajno i nepravilno sjedenje u školi, pred televizorom kao i pri igranju video igrica. Kako bi se prevenirao navedeni problem, djecu je potrebno uključiti u aktivnosti u kojima će razgibati sve mišiće i zglobove, naučiti opustiti se te održavati ravnotežu, kako tijela tako i uma.

Brojna empirijska istraživanja ukazuju na važnost privrženosti te na važnost toplog i prihvaćajućeg roditeljstva na dječji psihološki razvoj (Deković i Raboteg-Šarić, 1996.).  Istraživanjima je utvrđeno kako sigurno privržena djeca pokazuju osobine poput kognitivne i socijalne kompetentnosti. Upravo zajedničkim vježbanjem jača se međusobno povjerenje, a time i sigurnost. Umirivanje uma omogućava opuštanje i djece i roditelja što ostavlja prostora za  topliji i uvažavajući odnos dijete – roditelj. Ujedno, roditelji kao modeli, kod svoje djece potiču usvajanje zdravog stila života, što će bitno utjecati na njihovu kvalitetu života u odrasloj dobi

Upravo iz navedenih razloga, osmišljen je preventivni zdravstveni program „Joga za djecu i roditelje“.