Bez ključića oko vrata

„Bez ključića oko vrata“ je preventivni program kojim se pruža kontinuirana organizirana skrb za djecu prije ili nakon redovne nastave, a s ciljem prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja. Program se održava od ponedjeljka do petka u vremenu od 10.00 do 15.00 sati, a uključuje dva segmenta rada:

  • 1. Pisanje domaće zadaće i učenje
  • 2. Strukturirano provođenje slobodnog vremena
Saznajte više

Roditelji prije svega

Projekt namijenjen obiteljima u procesu rastave brake. Roditeljima je omogućeno sudjelovanje u grupnoj podršci i/ili individualnom savjetodavnom radu, a djeci individualni savjetodavni rad i/ili sudjelovanje u preventivnim programima strukturiranog provođenja slobodnog vremena i pomoći oko usvajanja školskog gradiva. Projekt je proizišao iz suradnje s Centrom za socijalnu skrb Zagreb te iskazane potrebe za provedbom navedenog programa od strane stručnih radnika zaposlenih u Odjelu za djecu, mlade i obitelj.

Saznajte više

Žene okreću novu stranicu

Iskra-Centar za edukaciju i savjetovanje u partnerstvu s Centrom za promicanje kvalitetnog života “Labirint” provodi projekt „Žene okreću novu stranicu”, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda.
Cilj projekta je jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva u području povećanja zapošljivosti i socijalne uključenosti dugotrajno nezaposlenih žena. U projekt se planira uključiti 9 volontera/volonterki (3 za rad sa ženama i 6 za rad s djecom) kojima će se omogućiti iskustveni trening iz osnova grupnog rada prije početka volontiranja, volontiranje u aktivnostima za djecu ili žene uz redovitu superviziju te trening za pisanje projektnih prijava za Europski socijalni fond.

Saznajte više

Dječji edukativni centar “Mala sova”

Dječji edukativni centar Mala sova osnovan je s idejom da bude mjesto gdje djeca koja polaze prva 4 razreda osnovnih škola mogu doći nakon (ili prije) nastave kako ne bi bila sama doma za vrijeme dok su im roditelji na poslu. U sklopu programa organiziramo sljedeće aktivnosti: pisanje domaće zadaće, pojašnjavanje i učenje školskog gradiva, pomoć oko lektire, razgovore i diskusije, kreativne socijalizacijske aktivnosti, individualne i grupne igre za poticanje pažnje.

Saznajte više

poKREt!

U suradnji s OŠ Žitnjak provodi se projekt “poKREt!” namijenjen učenicima uključenima u posebne odgojno-obrazovne skupine i njihovim vršnjacima. “poKREt!” je projekt osmišljen u svrhu pružanja psihosocijalne podrške i pomoći u razvoju, socijalizaciji i integraciji učenicima s teškoćama u razvoju primjenom elemenata terapije pokretom i plesom u grupnom radu. Koristeći pokret, ples i tijelo, ali i druge ekspresivne tehnike kao alate za kreativno izražavanje i intervenciju, glavni cilj je unaprijediti kvalitetu života djece u poticajnom i neosuđujućem okruženju.

Saznajte više