Roditelji prije svega

Projekt namijenjen obiteljima u procesu rastave brake. Roditeljima je omogućeno sudjelovanje u grupnoj podršci i/ili individualnom savjetodavnom radu, a djeci individualni savjetodavni rad i/ili sudjelovanje u preventivnim programima strukturiranog provođenja slobodnog vremena i pomoći oko usvajanja školskog gradiva. Projekt je proizišao iz suradnje s Centrom za socijalnu skrb Zagreb te iskazane potrebe za provedbom navedenog programa od strane stručnih radnika zaposlenih u Odjelu za djecu, mlade i obitelj.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra za promicanje kvalitetnog života “Labirint” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva socijalne politike i mladih.