• ARTEX
    Projekt ”ARTEX” namijenjen je mladima, s ciljem njihova aktivnog sudjelovanja u društvu, promoviranja važnosti cjeloživotnog obrazovanja i rada na sebi te osnaživanja studenata pomagačkih profesija. Naglasak […]
  • Žene okreću novu stranicu
    Iskra-Centar za edukaciju i savjetovanje u partnerstvu s Centrom za promicanje kvalitetnog života “Labirint” provodi projekt „Žene okreću novu stranicu”, sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda. […]
  • Dječji edukativni centar “Mala sova”
    Dječji edukativni centar Mala sova osnovan je s idejom da bude mjesto gdje djeca koja polaze prva 4 razreda osnovnih škola mogu doći nakon (ili prije) […]